C A R P E  S O P H I A

MEADOW OF DREAMS
Drömmar, Jobb och Mångfald
Skapat av deltagarna i mentorskapsprogrammet

Är du kvinna med utländsk bakgrund?

Önskar du att utöka ditt nätverk?

Vill du använda din fulla potential och kompetens för att komma in på arbetsmarknaden?

 Då är Carpe Sophia programmet för dig! Carpe Sophia är ett program som stöttar kvinnor med utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden. Genom att medverka i programmet kan du delta i utbildningsinsatser som stärker dig och hjälper dig skapa nätverk och bättre förutsättningar för arbete. Utöver det erbjuds du dessutom en praktik.
Carpe Sophia har ett löpande intag och söker hela tiden deltagare till programmet och kan många gånger erbjuda praktik och jobbmöjligheter. Målet är att varje år jobba med minst 20 kvinnor där hälften erhåller en anställning. Det här erbjuder Carpe Sophia dig som deltagare:

Förutsättningar – Att använda din fulla potential och kompetens.
Möjligheter – Att utöka ditt nätverk, öka förståelsen för svensk arbetsmarknad och bli stärkt som arbetssökande.
Förverkligande – Att hitta strategier och verktyg för att nå dina mål.

Vill du mångfaldsrekrytera?

Behöver du fler kvinnor i din organisation?
Vill du öppna dörren för att berika din verksamhet?

Då är Carpe Sophia rätt för dig! Det är ett program som stöttar kvinnor med utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden. Genom att medverka i programmet kan man delta i utbildningsinsatser som stärker deltagarna och hjälper dem att skapa nätverk och bättre förutsättningar för arbete. Utöver det erbjuds dessutom en praktik. Målet är att varje år jobba med minst 20 kvinnor där hälften erhåller en anställning. 

Programmet söker organisationer som har anställningsbehov och som vill erbjuda praktik. Vi är noga med att matcha organisationens behov med rätt kompetens. Det här erbjuder Carpe Sophia dig och din organisation:

Förutsättningar – Bana vägen för en kvinna med utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden.

Möjligheter – Skapa utrymme för nya möten och innovation.

Förverkligande – Diversifiera din organisation med nya perspektiv och ny kunskap.

Hösten 2015 startade mentorskapsprogrammet Carpe Sophia som ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Internationella Kvinnoföreningen i Malmö och Malmö Stad.
Syftet var att genom mentorskapsprogrammet stötta och stärka utrikesfödda kvinnor så att de skulle kunna komma in på arbetsmarknaden och få arbeta i branscher som matchar deras kompetens.

Ithaka

Konstantinos Kavafis

….Håll alltid kvar i dina tankar Ithaka. Hemkomsten dit är målet och bestämmelsen. Men skynda därför inte på med resan. Bättre att den drager ut på tiden länge och att som gammal man du lägger till vid ön, rik av det myckna du förvärvat på din färd, utan att vänta rikedom av Ithaka….

Tack!

Mahdieh F

”Första gången jag hörde ordet mångfald på svenska så hittade jag ett ord som påminde mig om det. Ordet var: mångfärgad. Jag anser att ordet inte bara är likt i uttalet utan det innefattar betydelsen också.”    

Den här mångfärgade antologin hade aldrig varit möjlig utan alla fantastiska bidrag från kvinnorna som medverkat i mentorskapsprogrammet Carpe Sophia. Deras entusiasm, vilja och mod inspirerar en människa till att tro att ingenting är omöjligt. Ett stort tack för att ni delade med er av era berättelser och drömmar på ett sådant autentiskt sätt – detta är ert verk! Tack till medförfattarna: Andrea Velin, Meliha Masic, Mahdieh Forouzan, Yomn Kadoura, Dollie Möller, Vu Thi Lan Huong, Tanja Popchevska,Yen Phuong La Ngoc, Rachida Sersar, Rosa Garcia de Ordonez, Marione Dinga, Maggie Atanasiu, Sana Matoussi, Gauravpreet Kaur, Homaira Nomani, Mery Sfakianaki, Rekha Singh, Safeta Bajraktarevic, Rose Okode, Sarooj Noor, Nefisa Gorbaz, Leila Talebi, Natalia Hannula, Svetlana Eskebaek, Fadume Mouse, Azemina Omerovic, och Ljubica Stanic. Linn Cardell – utan din lojalitet, enorma engagemang och passion så hade jag inte klarat det. Tack för ALLT du gjort. Wai Ling Mak – the superwoman, thank you for your contribution and minutes (turned into hours). Tanja Popchevska – your graphic work is magic! Faik från Gform – TACK för hjälpen. Tillsammans gör vi skillnad.
Projektledare: Anjali Haryana

Innehållsförteckning

1. Inledning 
2. Kapitel 1 – Nätverk
3. Kapitel 2 – CV
4. Kapitel 3 – Intervjuteknik
5. Kapitel 4 – Presentation
6. Kapitel 5 – Meadow of Dreams
7. Kapitel 6 – Mångfald 
8. Kapitel 7 – Deltagarna Bästa Jobbsökartips och Utmaningar

Inledning

Hösten 2015 startade mentorskapsprogrammet Carpe Sophia som ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Internationella Kvinnoföreningen i Malmö och Malmö Stad. Syftet var att genom mentorskapsprogrammet stötta och stärka utrikesfödda kvinnor så att de skulle kunna komma in på arbetsmarknaden och få arbeta i branscher som matchar deras kompetens.
Carpe Sophias tillvägagångssätt är att erbjuda praktikplats hos potentiella arbetsgivare och få utbildningsinsatser som stärker inträdet på arbetsmarknaden. Materialet i den här antologin, Meadow of Dreams – Drömmar, Jobb och Mångfald, har skapats av deltagarna under temabaserade nätverksträffar både i grupp och individuellt.
Det här är ingen text baserad på perfektionism, det här är en text med ett primärt fokus på uttryck.
Det här är deras mångfacetterade reflektioner kring drömmar, jobb och mångfald i Sverige. Därför har det varit viktigt för oss att behålla deltagarnas röster så mycket som möjligt, i hur de förklarar, ordföljd etc.
Vi har också blandat svenska och engelska texter eftersom deltagarna själva har valt att bidra på båda språken.

Kapitel 1 – Nätverk

Kapitel 1 – Nätverk
”Möten mellan människor, möten över gränserna (ålder, kön, sexuell läggning, utbildning, svensk – invandrare) är en möjlighet och ett tillfälle att förändra attityder och ge kunskap om varandra.” -Safeta


Alla människor behöver ett nätverk för att fungera i ett samhälle. Hur man skaffar sig det här nätverket kan se olika ut från kultur till kultur. Detta kapitel är en sammanställning av deltagarnas egna uppfattningar kring nätverk och nätverkande. Det här materialet är en sammanställning av vad de kom fram till gemensamt under nätverksträffen.
      

 NÄTVERK, VAD ÄR DET?
● Ett sätt att kommunicera
●  Möjlighet att få många vänner och olika kontakter
● All kontakt människor emellan
● Att lära känna andra


NÄTVERK, VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?
● Många jobb blir aldrig publicerade. De är bara för dem som arbetsgivaren känner.
● Någon kan rekommendera mig till någon som har jobb åt mig.
● Nätverk är en stor del av våra liv och att kommunicera genom det, även för jobb, går fortare och lättare.
● Information
● Behov av umgängen, naturligt
● Integration
● Man kan lära känna någon ny
● Man kan lösa problem
● Man mår bra av att kunna hjälpa varandra

 NÄTVERK, HUR SKAPAR MAN DET?
●  Grannar
●  Vänner
●  Familj
●  Digitala nätverk, sociala medier
●  Fritidsaktiviteter
●  Arbetskamrater
●  Volontärarbete
●  Föreningar => T.ex. mentorsprogram

Övningar

Nätverkande
Var hittar du nya nätverk? Hur kan du hjälpa andra till att bli framgångsrika? Vilka frågor kan du ställa till nya människor du möter? Hur visar du intresse för människor du möter? Hur skulle du presentera dig för en ny kontakt?


Networking

Exercise 1: Get yourself ready for the elevator pitch
Now is the time to get you ready for the elevator pitch! Write down the things you would like to tell your future employer. Practice it in front of your family, friends, or mirror. Record it and play it back to help you remember. Also, listen to your sounds in order to see what can be improved.


Exercise 2: Do you have good networking skills?
    1) Try to ask someone you found on LinkedIn for an in-person meeting.
    2) How can you make yourself keep on making new contacts although your spirit has gone?
    3) Why is reliability important while building your network? How can you  show reliability?
    4) Why should you always show respect to people you meet? How do you show respect?
    5) Why is follow up with people from time to time the most important part for a successful network?

Kapitel 2 – CV

”Även om arbetsgivare tackar nej till din ansökan eller det kanske tar lång tid att söka och hitta rätt jobb, ha alltid en positiv tanke i huvudet ´jag ska få jobb` och fortsätt att söka jobb.”  - Phuong La


Att skriva CV är inte lätt, särskilt inte om du kommer från ett annat land och inte förstår koderna eller kulturen. Nedan följer en sammanställning av vad deltagarna gemensamt kom fram till under nätverksträffen som handlade om just CV.

    
    Rachidas förslag

Rachida heter jag och är utbildad civilingenjör med inriktning mot medicinsk teknik. Jag kommer ursprungligen från Marocko. I Marocko är arbetslöshet ett problem, särskilt i storstäderna, och beräknas upp till 10%. Det är särskilt ungdomar som står utan arbete vilket har lett till stor migration, speciellt till Europa.
Lagen i Marocko ger grundläggande fackliga rättigheter, men den följs tyvärr inte alltid i praktiken. Även arbetsgivare följer inte alltid de ingångna kollektivavtalen. Exempelvis sker anställning av medarbetare inte utifrån den arbetssökandes kompetenser, utan genom nätverk, kontakter eller betalning av pengar.
När man ska söka jobb här i Sverige är det viktigt att ha skräddarsytt sin CV och sitt personliga brev just för den tjänst man vill söka. CV och personligt brev är det första intryck rekryteraren får av arbetssökanden, därför lönar det sig att lägga ner tid på att göra en bra ansökan.
Personligen tycker jag att jobbsökande kan vara en utmanande process som är ett heltidsjobb i sig.
Det man också ska vara uppmärksam på är att arbetsgivare kan använda sig av andra sökvägar än publicerade annonser när de vill rekrytera. Det kan vara antingen internt eller externt. Därför är det viktigt att undersöka hur arbetsgivare rekryterar sina anställda, speciellt de som man tycker är intressanta. Det är också viktigt att vidga sitt kontaktnätverk för att öka möjligheterna att hitta ett jobb. Det kan göras genom familj, vänner eller också via sociala medier.
Slutligen, det viktigaste av allt är att kämpa på och aldrig ge upp.


    Mariones förslag

Det viktigaste att tänka på när man skriver en CV är att den ska vara kort och tydlig. Att den tydligt förklarar dina tidigare arbetslivserfarenheter, utbildningar och deras innehåll, dina intressen och ambitioner. Det är också viktigt att tydligt förklara vad du har för yrkesmässiga ambitioner i framtiden. Be gärna om hjälp från någon professionell som kan gå igenom din CV.

    Dollies förslag

Man ska absolut tänka på det viktigaste och mest relevanta för ett superbra CV. Språket ska noga kollas. Skriv din bakgrund och erfarenhet så detaljerad som möjligt och gärna med lite förklaringar, t.ex. vad du lärde dig när du arbetade som kock. Det innebär att du fångar läsarens intresse direkt. Skriv tydligt vilket jobb du söker och varför just du passar för det arbetet. Uttryck dig professionellt. Ta gärna med en glad bild på dig själv med vit bakgrund.

    Lans förslag

Jag heter Lan. (…) I mitt land letar studenter som lämnat skolbänken efter annonser från olika företag för att hitta jobb. Sedan organiserar företagen ett stort test och väljer ut dem som har fått bäst resultat till arbetsintervju.
Till slut är det de allra bästa som får jobben. Arbetskulturen i mitt land är lite annorlunda. De flesta anställda tycker att chefen har mest makt i företaget, att chefen får göra vad hon eller han vill och att de anställda måste lyssna på chefen. I de flesta fall är det chefen som är huvudanledningen till att anställda sägs upp, det är inte på grund av jobbinsatsen.
När jag kom till Sverige och märkte hur förhållandet mellan chefen och de anställda ser ut här, blev jag mycket glad. I mitt land är utseendet väldig viktigt. I en del arbetsannonser står krav på den jobbsökandes längd och de mäter längden när arbetssökande intervjuas. Hos de flesta företag ska de anställda bära uniform och de är mycket fina. Därför blev jag ganska förvånad när jag kom till banken i Sverige och såg de anställdas klädsel där.För att få jobb i Sverige måste man våga. Man måste våga fråga och kontakta många olika företag. Det finns många små företag som behöver anställda men inte annonserar ut detta.
En annan väldigt viktig sak i Sverige är nätverk. Nätverk ska hjälpa arbetssökande att få jobb och nå sina mål. Slutligen, detta är bara mina åsikter och saker som jag har märkt. Hoppas att jag kunnat bidra med någonting nytt.

    Natalias förslag

Jag gifte mig med en svensk man och flyttade till Sverige från Ukraina för ett år sedan. Jag har bytt yrke flera gånger och har stor erfarenhet av olika branscher. Jag har arbetat som tillverkningstekniker för mejeriprodukter, administratör i ett restaurangnätverk, kredithandläggare på en bank och som fastighetsmäklare i mitt eget företag under 10 år. Jag har en mångårig erfarenhet av kundbemötande och försäljning. Jag har varit på intervju många gånger i mitt hemland och måste säga att jag inte märker någon stor skillnad mellan våra länder. Arbetssökande i mitt hemland söker arbete genom annonser på Internet, i tidningar och de frågar sina vänner eller sina bekanta om lediga platser hos företag. I mitt land är rekommendationer och vitsord från tidigare arbetsgivare mycket viktiga.
    Enligt min lilla erfarenhet av att leva i Sverige kan jag säga att det främsta hindret för att hitta ett jobb här är att vi inte pratar så bra svenska. Många vågar inte ringa eller gå till företaget på grund av det faktum att de pratar dålig svenska, men jag vill uppmuntra till att inte vara rädd. Jag fick en bra upplevelse när jag fick komma direkt till företag som jag ville arbeta eller få praktik hos. Hos alla dessa företag kunde jag presentera mig själv. Varje efterföljande gång gick det lite bättre och detta gav mig självförtroende. Det är bra att göra så för på praktikplatsen kan man visa sitt intresse och sin lust att frivilligt utföra arbetsuppgifter.
Du kanske inte får jobbet, men du kommer att få bra feedback från din mentor och mentorn kommer att rekommendera dig till en annan arbetsgivare.
    Jag rekommenderar också att leta efter olika möjligheter och expandera sökandet till arbeten i branscher som ligger nära dina tidigare erfarenheter.
Jag drömmer om att få arbeta inom fastighetsbranschen i Sverige och jag strävar efter att göra allt för att uppnå mitt mål. Jag drömmer också om att köpa ett litet hus med en liten trädgård. Jag vet att allt är i mina händer. Men min största dröm är fred i mitt land och att min familj ska kunna leva utan rädsla för sina liv.
Endast då kan jag vara helt lycklig i det vackra landet Sverige.
Att skriva ett säljande CV och personligt brev är viktigt i Sverige för att komma in på arbetsmarknaden.

VAD SKA EN CV INNEHÅLLA
● Arbetslivserfarenheter
● Utbildningar
● Språkkunskaper
● Datorkunskaper
● Referenser
● Meriter
● Kontaktinformation
● Utbildningar och kurser
● Starka sidor
● Hobbies
● Utmärkelser
● Målsättningar
● Egenskaper
● Foto
● Publikationer
● Konferenser
● Medlemskap i olika föreningar
● Legitimation
● Körkort
● Tydlig info


VAD SKA EN CV INTE INNEHÅLLA?
● Privat information (religion, barn, civilstånd)
● Långa berättelser
● För mycket information
● Utbildning som inte är relevant
● Felaktig information
● Svagheter


 Merys kulturkrock

En kulturkrock för mig blev hur man beter sig på arbetsplatsen. Jag kom från en arbetskultur där en lunch, fika, rast eller bensträckare är en lyx. Man skulle kunna tänka sig att det är lätt att anpassa sig till mindre brutala arbetsvillkor och åskådningar, men så är det inte. För en grek som är van vid att arbeta minst 8 timmar i sträck är det en kulturchock att kunna ta rast för att äta eller dricka kaffe. Dessutom var fikat ett av de jobbigaste momenten i mina nya jobb, därför att jag måste delta i alla vardagliga diskussioner vilket var språkligt och kulturmässigt mycket krävande för mig. Men man vänjer sig så småningom.
Övningar
CV
Hur kan du strukturera din CV? Hur sammanfattar du din yrkesmässiga målsättning för framtiden? Hur kan du anpassa ditt CV efter jobben du söker?
Vad har du gjort och fått lära dig på dina tidigare arbeten eller sysselsättningar? Vilka är dina övriga kunskaper och meriter som inte är yrkesmässiga?
CV Exercise: Useful vocabulary to use in a CV
Below are the words that will be useful when you writing your CV:
Turned Around     Reduce     Overcome     Contributed      Reported to

Try to match it with the below sentences, and apply them to your CV:
1. I was a Customer Service Representative at ABC company and I
_________ the Director of Customer Service.
2. She has _________ a lot to this project as she gave many ideas.
3. _________ means to remove something that is not needed.
4. I had to _________ a lot of problems before I get this job.
5. _________ means to make thing easier to handle.


Följande är Rosa Garcia de Ordonezs förslag
How to write a successful CV

● Online CV builder will be a great help as it gives ideas on how to make yourself a more attractive job candidate.
● Do not put too much details on your CV, but instead, have them available with you in case the recruiter asks during the interview.
● Include only relevant experience according to the job you are applying to.
● Don’t forget to put your contact info on the CV. You should also include your LinkedIn profile if you have one. In this way, your CV can be shorter and the recruiters can easily get more info about you if they are interested.
● Use active voice instead of passive voice.
● Adding a picture is always good if you are going to a “rekryteringsträff” or have a personal interview, so they can remember you after you have talked to them.
● Remember that it needs to be checked for grammatical errors, including spelling - It can be very discouraging for future employers to see those kinds of errors.

Cover Letter
Name
Address
e-Mail
Phone Number
Dear Mr/Mrs/Ms _____
My name is Rosa Ordóñez. I am writing to express my interest in the position open at _______. I have a very strong interest in pursuing a ______-based career as _______is always what I dreamed of. I was pleased to see this posting appear as I believe that my skills and experience would prove that I am the best candidate for this position.
    I have practical experience in analyzing and implementing new raw materials and formulas, with the aim to enhance customer satisfaction, increase market share and reduce costs. As a professional with a multicultural background,         I have worked and studied in Mexico, USA, Switzerland and Sweden. (…) All my experience has given me strong organizational abilities combined with excellent interpersonal, communication, and leadership skills that allow me to work effectively with other people at all levels. (…) I am detail oriented and always ensure the activities are performed under the requirements. I identify problems and enjoy solving them.
    My technical background allows me to improve the quality of the group, the company and the customer. I am also strongly task-oriented, and it motivates me to get the job done thoroughly and properly. (…) I am fluent in English, Spanish and Swedish, and I have a good knowledge of French. I know a few phrases in different languages. I am also starting to learn Mandarin Chinese. I have Mexican, American and Swedish citizenships and I started living in Malmö in 2006. (…)
    In my free time, I enjoy traveling, playing tennis, dancing, scuba diving, playing golf, reading, listening to music, and I am interested in archeology.
I have attached my CV and please take the time to review it. I believe that I am an excellent candidate for the position you have advertised, and would very much like the opportunity to meet with you and discuss what I have to offer _____. I truly appreciate your consideration.
Sincerely, Your Name

Ten tips to write a perfect Swedish cover letter


1. Catch employers’ attention in the first few lines to keep them reading.
2. Show them you have read the job advertisement.
3. Pay attention to the current events that are relevant for the company.
4. Make the cover letter easy to understand.
5. Give examples to prove you have the skills that employers want.
6. Show your professional accomplishments with confidence, do not be shy!
7. Tell them why you are applying for this job.
8. Tell them something about yourself, not just your professional activities.
9. Remember to do the spell check.
10. Write your cover letter in Swedish if the job post is in Swedish.

Kapitel 3 – Intervjuteknik

”Drömmar blir sanna om du fortsätter att tro på dig själv. Allting är möjligt.” - Meliha

Att vara på en jobbintervju kan vara väldigt stressande eftersom man på kort tid ska göra ett gott intryck och svara bra på den potentiella arbetsgivarens frågor. Deltagarnas gemensamma tankar kring ämnet intervjuteknik följer här.


Vad ska jag tänka på under en intervju?
● Använda exempel från ditt arbetsliv när du besvarar deras frågor
● Kroppsspråket
● Att förbereda svar på möjliga frågor i förväg
● Lyssna på vad arbetsgivaren säger om arbetet och besvara frågorna utifrån
   deras beskrivning (hålla mig till ämnet).
● Dress code
● Ta reda på information om företaget
● Att hitta specifika saker som passar min profil
● Kunna sälja in mina kompetenser

Vad ska jag undvika under en intervju?
● Klaga och spela offer
● Prata för mycket om mig själv
● Vara för ärlig – inte vara öppen
● Prata illa om tidigare arbetsplatser
● Komma för sent
● Prata om mina svaga sidor

Maggie från Rumänien delger vad man ska tänka på under en jobbintervju.

Interview Techniques for job-seekers
How to present yourself in an interview can make the difference between winning or losing the position. There are several must-follow rules for interview success:
1. It is good to understand more about the company that you are going to have an interview with (Google it!), especially if they have new projects underway or planned projects for the future.
2. Clothing choice is crucial to an interview. Generally, all you need is casual clothing unless it is a job at an office though that requires professional attire.
Never exaggerate your makeup, go for a more natural look. Do not overdo it with perfume.
3. The attitude and the use of language are probably the most important elements of a job interview. Remember to smile and shake hands firmly with the recruiter when entering the room. Take a deep breath if you are too nervous, and remind yourself you have nothing to lose!
4. It is always good to think of or write down your strengths and weaknesses before the interview, and try to turn the weaknesses into strengths. Also, what are your expectations of the position you are applying for.
5. They may be interested to know where you see yourself in the future (5 years) or what your dreams are. In general, it is not ideal to mention you would like to relocate frequently as companies are more likely to have a workforce stability.
6. Do not criticize former bosses or former colleagues.
7. You can tell them you would like to take some new challenges if they are wondering why you are applying for this position.
8. Sit up straight and plant your feet firmly on the floor during an interview. Eliminate nervous gestures. Try to relax.
9. Do not ask about salary to recruiters before they bring it up. It’s good to find out the average salary for the position you are applying for.
10. If applicable, you can tell that you have the skills and experience to build a better future with the company together.
Good luck!


    Rosies kulturkrock

Det finns flera tillfällen då jag fått kulturchockar, det tillfälle som jag känner passar i just detta sammanhang är då jag skulle komponera ihop ett svenskt CV. Av alla de gångerna jag skickade in mitt CV så fick jag aldrig svar från de ställen dit jag ansökt. Mitt CV från Kenya hade sju sidor som beskrev allting jag gjort i hela mitt liv. Det CV:et funkar väldigt bra i Kenya men i Sverige ska ett CV vara max två sidor, för jag lärde mig att ingen har tid att läsa hela din historia när du söker jobb. Det är klokt att skriva vad som hänt de senaste två åren eller just specifikt skriva om sådant som passar för det jobb dit du skickar din ansökan.

Övningar

Jobbintervjuteknik
Hur kan du förbereda dig för en jobbintervju?
Hur ska du klä dig?
Hur skulle du beskriva dig själv med några korta meningar?
Vad skulle du svara på frågan om vilka dina styrkor är?
Vad kan du tillföra arbetsplatsen?


Interview Technique
Exercise:
1) How long before the interview do you think you should arrive?
2) Why shouldn’t you tell the recruiter that you don’t want to work on Sundays and holidays?
3) Why do you think it is important to smile and have a good manner during the interview?
4) Why, do you think, is it not ok to play with your hands during an interview?
5) Why is it good to make an eye-contact with the recruiter?

Övningar
Presentationsteknik
1. Hur förbereder du din presentation?
2. Vad har du för mål med din presentation?
3. Hur kan du använda tiden på bästa sätt?
4. Vad ska din presentation innehålla?
5. Hur kan jag vara så tydlig som möjligt?

Hisspresentation
Längd 30 sekunder
Syfte Att väcka intresse

Struktur:
1. Vad     
2. För vem     
3. Nyttan     
4. Skillnaden


Presentation technique
Exercise: Tell a story of your friend’s life
Meet with a few friends, stand up in front of them, pick one of your friends and you introduce them. Make up a story of them instead of the normal way. It is a fun activity as it makes you become more creative, and it can also improve your public speech skills.

Exercise:
Preparation for a presentation

Find out what you should prepare before the presentation:


QUESTIONS
TO ASK YOURSELF  

1. What is the aim of the presentation?    
2. What is the title of the presentation?    
3. Who am I presenting to?    
4. What are the key points I want to make?    
5. What do I want the listeners to get out of my presentation?

Kapitel 4 – Presentation

”Drömmar är viktiga för att vi ska kämpa! Ibland blir det som vi tänker, ibland inte. -Meliha

Under en nätverksträff var temat presentation. Deltagarna fick berätta om sig själva och vad de hade för drömmar och visioner. Det var en rolig kväll med mycket skratt, insikter och framtidsvisioner. Vi diskuterade både nya, gamla och outforskade drömmar. Alla har drömmar och det finns många sätt att prata om dem på. Här är en liten övning som man kan göra två och två för att lära känna varandra och utforska både individuella och gemensamma drömmar.
               
Drömpresentation
● Namn
● Var kommer du ifrån?
● Beskriv dina drömmar.

Denna övning gjordes under nätverksträffen då deltagarna jobbade två och två.
De fick rita varandras drömmar och Tanja Popchevska, som även var en deltagare i Carpe Sophia, har grafiskt utformat deras teckningar och resultatet ser ni här.
Det här är de gemensamma punkterna som deltagarna kom fram till var viktiga att tänka på under en presentation.

Här är några av deltagarnas presentationer av sig själva

Mariones presentation

Jag heter Marione och flyttade till Sverige i december 2009 som kärleksinvandrare. Jag är en glad och social person som gillar att umgås med familj och vänner. Jag har jobbat på olika advokatbyråer i Nairobi som administratör/VD-assistent vilket innebär att jag är en skicklig organisatör. Jag har c:a 7 års erfarenhet av att arbeta med kvalificerat administrativt arbete i global miljö. Min utbildning består av en sekreterarutbildning, företagsekonomi och samhällsvetenskap.
Jag har ett brinnande intresse för att arbeta med människor från olika kulturer och därför ligger integrationsfrågor mig varmt om hjärtat.

Dollies presentation
Dollie heter jag och kommer från södra Nepal. Har bott i Sverige i drygt 10 år och har en kandidatexamen i fysik. Jag har en ganska bred erfarenhet inom olika områden, bl.a. som lärare, projektledare inom kvinnokooperativ, freds- och konfliktförhandlare, barn- och ungdomsstödjare, volontär, tolk/översättare, kvalitetssamordnare, aktivitetsledare och undersköterska. Genom dessa jobb har jag lärt mig mycket om att möta och bemöta olika sorters människor. Jag har också erfarenhet av flera olika kulturer och har lätt för att anpassa mig till olika förutsättningar.
Så länge som jag har bott i Sverige har jag arbetat mycket inom vården/LSS på olika ställen i Skåne. Att arbeta med olika grupper av människor är stimulerande. Jag ser det som ett privilegium att kunna påverka min egen arbetstid.
Mitt främsta intresse i livet är kontakten med människor, gärna för vägledning eftersom jag trivs bäst i arbeten där jag får kommunicera mycket och hitta bra lösningar utifrån en helhetsbild.
Jag söker alltid efter tillfällen att fördjupa min förståelse för och erfarenhet av olika kulturer och länder. Jag har hög social kompetens och erfarenhet av olika sorters arbete. Jag sätter högsta prioritet på att utföra mitt arbete noggrant, strukturerat, effektivt och professionellt.

Roses presentation
Rose heter jag och kommer från Nairobi, Kenya. Jag är 34 år gammal och flyttade till Sverige för två år sedan. Jag är mamma till ett barn. Jag tycker om att dansa och läsa böcker på min fritid. Att flytta till ett nytt land är tufft, och väldigt modigt. Och för att överleva i Sverige som nysvensk så måste man lära sig språket.
Att lära sig språket kommer att ge dig möjlighet att nätverka med folk i samhället, i mitt fall började jag sjunga i Ekets Ryakör medan jag studerade SFI. Dels för att få chans att lära mig språket och dels för att skapa kontakt med människor i mitt område.

Övningar

Presentationsteknik
1. Hur förbereder du din presentation?
2. Vad har du för mål med din presentation?
3. Hur kan du använda tiden på bästa sätt?
4. Vad ska din presentation innehålla?
5. Hur kan jag vara så tydlig som möjligt?

Hisspresentation
Längd 30 sekunder
Syfte Att väcka intresse

Struktur:

1. Vad     
2. För vem     
3. Nyttan     
4. Skillnaden


Presentation technique
Exercise: Tell a story of your friend’s life
Meet with a few friends, stand up in front of them, pick one of your friends and you introduce them. Make up a story of them instead of the normal way. It is a fun activity as it makes you become more creative, and it can also improve your public speech skills.

Exercise: Preparation for a presentation

Find out what you should prepare before the presentation:


QUESTIONS TO ASK YOURSELF  
1. What is the aim of the presentation?    
2. What is the title of the presentation?    
3. Who am I presenting to?    
4. What are the key points I want to make?    
5. What do I want the listeners to get out of my presentation?


Vad ska man tänka på under en presentation?

● Att vara glad
● Kroppsspråket
● Tiden
● Klädseln
● Ögonkontakt
● Kort och tydligt
● Professionellt
● Prata inte för fort/långsamt
● Göm inte händerna
● Tonläget
● Vad ska jag undvika under en presentation?
● Visa inte att du är nervös
● Prata inte om negativa händelser i ditt förflutna
● Personliga detaljer
● Undvik att bära för mycket parfym
● Stäng av mobilen
● Undvik röklukt
● Skryt inte
● Ha inte händerna i fickorna

Ljubicas presentation

Hej, jag heter Ljubica och kommer från Kroatien. Jag är utbildad ekonomi- och löneassistent och har jobbat som det i ett byggföretag i några år. Jag jobbade oftast med kund- och leveransfakturor och svarade i telefon. Jag sysslade även med bokföring. Jag är duktig på kund- och leveransfakturor, hantering av lön, bokföring och andra administrativa tjänster. Jag trivs jättebra när jag jobbar med siffror.
Jag ställer gärna upp om någon behöver hjälp.
I mitt land söker man jobb genom Arbetsförmedlingen precis som här i Sverige, även arbetskulturen är samma som i Sverige. En rolig berättelse om kulturella olikheter är att personer i Sverige endast besöker vänner och familj under helger, men i mitt hemland besöker man dem varje dag oavsett om det är vardag eller helg. Mitt bästa tips om att söka jobb här i Sverige är att man måste ha kontakter, men även ha bekanta som har kontakter på olika arbetsplatser.

Melihas presentation

Jag heter Meliha Masic. Som person är jag glad och öppen. Jag tycker om att lära mig nya saker och har lätt för att prata med människor. Jag kämpar för principer som jag tror på och jag är alltid glad och positiv. Om man kommer från ett annat land kan det vara svårare. Men det går. Sedan måste man kämpa för allt i livet.
Jag kommer från Sarajevo och har bott i Sverige i två år. Jag har en universitetsexamen i juridik från Sarajevo. I mitt hemland Sarajevo har jag tidigare arbetat med handläggning av ärenden för ersättning av krigsskador och har haft många sociala kontakter med kollegor och kunder. Första dagen i Sverige var jag ledsen för att jag hade lämnat hela min familj i Bosnien. Jag saknar min familj i Bosnien mycket och jag känner alltid att det är lite tomt i mitt hjärta. Men jag är också glad för att jag har min kärlek, min man här!
Jag gör många olika saker på fritiden. Lyssnar på musik, träffar kompisar, shoppar, reser, läser, lagar mat.
Jag visste tidigt att jag ville bli jurist. Jag tyckte om juridik, för att jag är mycket kommunikativ som person. Jag drömde också om att resa och att få se världen. Idag är jag 29 år gammal. Jag är gift och jag är jurist.
Jag hade en dröm och det har blivit så. Jag har fortfarande drömmar. Drömmar är viktiga för att vi ska kämpa! Ibland blir det som vi tänker, ibland inte.
”Drömmar blir sanna om du fortsätter att tro på dig själv. Allting är möjligt.”

Merys presentation

Jag heter Mery Sfakianaki. Jag är 33 år gammal och kommer från Grekland. Till Sverige flyttade jag maj 2015. Från mitt hemland hade jag olika utbildningar och hade mycket arbetslivserfarenhet. Jag har en juristexamen, en kandidatexamen i översättning och en magisterexamen i översättningsteori, allt från Grekland. Jag arbetade som översättare i engelska, tyska och grekiska, som språklärare på universitet och hade lite erfarenhet från att praktisera i min hemstads tingsrätt. Anledningen till att jag flyttade till Sverige var den ekonomiska krisen som pågår i Grekland. Så min sambo, som hade varit arbetslös i drygt ett år, och jag bestämde oss för att flytta till Malmö utan att ha någon anknytning till staden. Innan jag flyttade hit hade jag gått en kurs i svenska i mitt hemland. När jag kom hit kunde jag förstå lite svenska och kunde läsa ganska mycket tack vare mina tyska förkunskaper. Däremot visste jag att jag behövde satsa på språk – inte bara för att kunna kommunicera, men för att så snabbt så möjligt uppnå en hög språknivå för att kunna hitta ett specialiserat jobb. Vilket jobb jag hade kunnat göra visste jag ännu inte, för jag kunde varken arbeta som jurist eller som översättare. Därför insåg jag rätt så snabbt att jag behövde vägledning.
    Tre månader efter att jag kom till Malmö fick jag delta i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program ”Korta Vägen” i Lund. På Korta Vägen uppmanades deltagarna av yrkescoacher att ta kontakt med arbetsgivare, att gå på studiebesök och informationsintervjuer, att jaga rekryteringsträffar och skapa kontakt eller utnyttja alla kontakter som man hade. Jag lärde mig också att ett starkt nätverk är mycket viktigare än att skicka iväg CV och personliga brev och att personlig kontakt är en mycket snabbare väg till arbete. På Korta Vägen hade jag också möjlighet att prata svenska många timmar varje dag, vilket var en mycket nyttigare språkträning än att sitta i ett klassrum och lära sig ”skolans svenska”. Genom Korta Vägen fick jag reda på att det finns olika mentorskapsprogram för nyanlända och jag tillvaratog möjligheten att vara med på fler av dessa program.

Ett av dem blev Carpe Sophia. Därifrån fick jag många nya kontakter som ledde till flera arbetsmöjligheter. Jag fick också mycket kunskap om hur man når ut till arbetsmarknaden, hur man marknadsför sig och hur man skapar självförtroende, som jag saknade när jag kom till det här nya landet utan vänner och andra kontakter.
    Min största svårighet var språket, förstås. Jag hade lagt mycket press på mig att lära mig svenska på hög nivå därför att de tjänster som jag kunde göra krävde inte bara en grundläggande kommunikativ förmåga utan en obehindrad språkanvändning. Det visade sig att arbetsgivare var mycket mer toleranta angående önskade språkkunskaper än vad jag trodde och hade pressat mig att prestera.

Rekhas presentation

Jag heter Rekha Kumari och kommer från Indien. Jag kom hit år 2012 och har bott med min familj i Malmö sedan dess. Jag började plugga svenska efter mammaledigheten och sedan började jag Korta Vägen på Folkuniversitet i Lund, som är en arbetsmarknadsutbildning för utländska akademiker. Jag vill gärna ha en praktik för att få jobb inom den juridiska och sociala sektorn eller med administration.
Jag har tagit en kandidatexamen i juridik och jag har läst straffrätt, brottsmål, civilrätt, familjerätt, mänskliga rättigheter, folkrätt, förvaltningsrätt och processrätt. Jag har också tagit en högskoleexamen i statsvetenskap, engelska och hindi. Jag vill ha ett jobb inom den offentliga sektorn men det är mycket svårt att få jobb hos myndigheter trots en färdig examen. Min dröm är att bli domare eller administratör. I Indien har jag arbetat som assisterande advokat och har två års erfarenhet av jobb hos myndighet. Jag har kunskaper inom informationsteknik och management. Jag är ambitiös, flitig och lugn. Jag tycker om att träffa och hjälpa andra människor och gillar att prata med familj, vänner och släktingar.

Rosas presentation

Hello, my name is Rosa Ordóñez. I know you are the ____at XXX Company and I would like to express my interest in the position open at your company. I believe I am the best candidate for this position because I am a multicultural chemical engineer from MIT who loves solving problems, helping others and learning new things. My colleagues always look to me for guidance and we solve problems together afterward.
    I have worked and taught for companies, universities and schools in all sizes, for instance, MIT, P&G and now Bladins and Lund University.
    Here is my business card. I will be most happy to send you my CV, cover letter and references if you’re interested.

Phuongs presentation

Jag heter Phuong och kommer från Vietnam. Jag växte upp i Can Tho, en stad som ligger i södra Vietnam. Det svenska språket och kulturen är mina första svåra och roliga utmaningar sedan jag flyttade till Sverige i april 2014. Som person är jag bra på att lära mig nya saker och jag har aldrig gett upp vid svåra utmaningar. Att ha ett jobb som jag trivs med varje dag och ett lyckligt liv i Sverige är mina drömmar.

Andreas presentation

Det är Sveriges nationaldag. Ramadan började idag. De pratade på nyheterna om bärplockare från Rumänien som arbetade svart. Just detta är mitt hemland.
Känns tråkigt. Och tiggarna också. De sitter överallt i Malmö. Jag träffar dem varje dag. De säger ”hej” till mig, jag hälsar tillbaka. Gör jag ingenting annat?
Jo, ger pengar ibland.
Ja, det är nationaldag. Det var ett perfekt väder för flaggviftande, men tyvärr blev dagens fika franskinspirerad. Croissanter förstör allt, sedan blev jag latmask och det blev varken smörgåstårta eller svenska jordgubbar. Men om tre veckor kommer midsommar. Hurra, hurra, hurra! Det ska vi fira på riktigt svenskt sätt. Jag älskar det. Det ska bli en riktig midsommarnattsdröm. Snart är det åtta år sedan jag första gången fick fira midsommar i Sverige. Jag ska aldrig glömma, när alla vuxna hoppade runtom stången och sjöng Små grodorna. Det var mycket roligt. Nu är nationaldagen över. Detär tisdag, i början av veckan, alla jobbar. Inte jag. När jag flyttade hit, för två år sedan, funderade jag aldrig på vad som skulle hända om jag förlorade jobbet. Detta var inte ens ett alternativ. Inte en chans att det skulle hända. Men sedan dess har mycket hänt, ändrats, bytts, förlorats, kommit tillbaka, fått nytt, eller hittats. Man blir lite försiktig, mer realistisk. Precis som när man blir kär i någon. I början ser vi allt genom rosa solglasögon, sedan när vi flyttar ihop blir man mer och mer irriterad på glömda smutsiga strumpor överallt.
Jag var mycket kär i Sverige. Allt var bara rosa, lugn och ro, välorganiserat, bussen kom precis när den skulle, lönen också, liksom fakturorna. Köper du en flaska mjölk, så vet du att det är mjölk där inne. Nu är allt skakigt, skrämmande, och mamma och pappa känns så långt borta. De är borta. Hela familjen, vännerna, släktingarna, de egna kändisarna också.
Ikväll är det tjejträff på IKF. Det ska lugna ner mig, och hjälpa mig att se igen genom de rosa glasögonen. De kvinnorna är helt fantastiska med alla sina berättelser, livshistorier, glädjen över sina vardagsbestyr och med uppmuntrande ord om att det ska bli bra, don’t worry!

Kapitel 5 – Meadow of Dreams

”I mina ögon är mångfald en möjlighet för alla människor, oavsett nationell identitet, religion, kön eller andra faktorer som skiljer dem från samhället,
att få vara med och aktivt delta i alla aspekter av det sociala livet.” -Mery


Utrikesfödda kvinnor är den grupp i Sverige som har det svårast idag. Det är tyst om deras utmaningar och ofta saknar de forum för att nätverka och uttrycka sig. Meadow of Dreams är en metod som har utvecklats genom observationer av kvinnornas utmaningar, drömmar och insikter om vad det innebär att leva i ett land där de inte har hittat sin plats än. Meadow of Dreams består av tre delar: denna bok, en film och en utställning. Det som följer nu är bilder av utställningen som inleds med dikten Ithaka av Konstantinos Kavafis.
Det är en dikt som handlar om drömmen om Ithaka och resan dit.
Resan är fylld av utmaningar och lärdomar och en dag kommer man fram till målet: Ithaka.
Filmen, Meadow of Dreams, kommer att finnas på Youtube och Internationella Kvinnoföreningens (www.ikf.se) hemsida inom en snar framtid.

Övningar
Meadow of Dreams : Visionstavla
    Steg 1: Ta fram ett stort, vitt papper och en stor bunt med gamla tidningar, magasin, färgpennor, foton eller annat.
    Steg 2: Bestäm vilket tema du vill att just denna tavla ska ha, och skriv gärna det i mitten eller överst på pappret.
    Steg 3: Fyll det stora pappret med bilder som du förknippar med temat du valt, vad vill du uppnå, göra, vara med om eller ha? Bilderna som fyller tavlan ska påminna dig om att ”det är det jag vill göra” eller ”det är dit jag vill nå”.
    Steg 4: När du känner att din visionstavla är färdig och alla bilder är klistrade, granska den och låt den sjunka in.
Sätt upp den någonstans där du kan se den varje dag. På så vis kan du dagligen visualisera dina mål och eventuellt även checka av punkterna/bilderna efter hand. Ingen annan behöver förstå din tavla utom du, den är bara din.
Meadow of Dreams
Exercise: Setting a S.M.A.R.T Goal for a dream

S    Specific
● Who: Who will join?
● What: What do I want to get?
● Where: location.
● When: time.
● Which: needs and limits.
● Why: reason of the dream.

M    Measurable   
● How much? How many?
● How will I know when it will be done?

A    Attainable    
● What kind of skills I need to achieve the dream?

R    Realistic    
● How high or low the dream should be?
● Am I able to work on it?

T    Timely    
● When is the deadline?
● How long should I take to achieve the dream?

Rosas kulturkrock

Three cultural chocks between Sweden and Mexico

● Other than the unusual sound in Swedish language, I noticed Swedes do not greet one another on the street. It took months until my neighbors realized it was me who kept saying “Hej” to them every time we passed each other by, and we have never been formally introduced. On the contrary, people in Mexico say “Hola” to absolutely EVERYONE they find in their way.
● People follow rules here
● The Swedes mindset: “working to live” instead of “living to work”, and of course, they have better work hours and more vacations.

Mariones kulturkrock

Cultural chocks between Sweden and Kenya

Eftersom jag har bott i Nairobi, som är en metropol, så är det inte så stor skillnad för mig att bo i Malmö. Samtidigt var det en kulturkrock att få veta att man i Sverige delar utgifterna 50/50, oavsett om man har pengar eller inte. I mitt hemland tar mannen hand om räkningarna.
Även om jag har bott här i många år blir jag fortfarande förvånad när jag är ute med killkompisar och de vill att jag betalar min del?

Phuongs kulturkrock

Cultural chocks between Sweden and Vietnam

En dag gick jag till ett café för att fika med mina kompisar. Vid kassan beställde jag en bit av ostkakan och en varm choklad. Servitrisen gav mig en svensk ostkaka som jag inte ville ha och trodde att jag fått fel beställning. Jag klagade och sade till servitrisen att hon gett mig fel tårta, men hon sa att det är ostkakan som jag beställde. Då visade jag bilden av ostkakan för mina kompisar och alla skrattade åt mig. Ostkakan som jag ville ha var faktiskt en cheesecake. Jag översatte från engelska till svenska, men det är faktiskt två olika saker i Sverige. Det var en rolig och klockren ordväxling som ledde till ett missförstånd.

Kapitel 6 – Mångfald

”Mångfald är någonting som jag försöker leva efter, att ge alla en chans
oberoende av deras ras, religion, kön eller andra former som diskrimineras.” -Rose


Vad innebär egentligen ordet mångfald? Deltagarna fick lämna in individuella reflektioner på temat mångfald och här nedan följer några av dem. Detta är ett urval utifrån de som haft praktik och/eller fått ett jobb.


 Safetas reflektion
Jag jobbar på IPR Juristbyrå i Malmö. Det är en liten arbetsplats, vi är två som jobbar där. Vi som jobbar är ungefär lika gamla, båda är kvinnor och födda utomlands, så där finns det inte någon mångfald. Men det finns” mångfald ” i arbetsuppgifterna, så det kompenseras. För mig är mångfald lika med olikheter när det gäller ålder, kön, ursprung, utbildning och erfarenhet. Jag tycker att bästa sättet att ha mångfald på jobb/praktik är att titta på kompetenser och meriter istället för på efternamn. Arbetsgivare är rädda eller har fördomar när det gäller utländsk utbildning. Å ena sidan finns det mycket kompetens men å andra sidan saknas kanske kunskap i svenska språket eller saknas de rätta kontakterna. Möten mellan människor, möten över gränserna (ålder, kön, sexuell läggning, utbildning, svensk-invandrare) är en möjlighet och ett tillfälle att förändra attityder och ge kunskap om varandra. Uppfostran både hemma och i skolan är avgörande, alla vi som bor här har ett ansvar och en möjlighet att förändra (vart fjärde år).
    

Natalias reflektion
Praktikplats – Fastighetsbyrån i Malmö
Jag har gjort praktik på Fastighetsbyrån under två veckor. Dessa två veckor var mycket lärorika för mig.
Jag är mycket tacksam mot min mentor på praktikplatsen eftersom hon visade och berättade allt om arbetsprocessen för mig. Jag fick vara med på möten med kunder och visningar på fastigheter som var till salu. Jag gjorde broschyrer för objekt som skulle säljas och skrev en beskrivning av en bostad. Har varit på kontraktskrivning mellan köpare och säljare och varit med på personalmöten på kontoret. På dessa möten pratade de om arbetsuppgifter och utmaningar och diskuterade strategin för arbetet med kunderna. Det var mycket intressant och användbart för mig.
Jag skulle säga att min praktik inte kunde blivit bättre. Jag fick se arbetet som fastighetsmäklare och hela arbetsflödet från början till slut. Jag tror att en mycket viktig del i mina erfarenheter var att jag hela tiden fick vara med min mentor. Arbetade med henne under hela praktikperioden vilket var bra eftersom jag ville delta i arbetsprocessen så mycket som möjligt.


 Mångfald, Mery Sfakianaki
Min definition av mångfald.

I mina ögon är mångfald en möjlighet för alla människor, oavsett nationell identitet, religion, kön eller andra faktorer som skiljer dem från samhället, att få vara med och aktivt delta i alla aspekter av det sociala livet. Det gäller i första hand arbetslivet, inte endast så att man kan försörja sig utan därför att arbetet är den viktigaste socialiseringsfaktorn.
Hur ser mångfalden ut på mitt jobb?
För nuvarande arbetar jag som resurspedagog på en gymnasieskola i Burlövs kommun. Jag hoppar in som resurs på olika lektioner i ett introduktionsprogram för nyanlända tonåringar som ännu inte är behöriga att gå i den vanliga gymnasieskolan. Min arbetsplats präglas av en strävan att integrera ungdomar som kommer från oftast helt olika kulturer och har hamnat i Sverige av olika anledningar, bl. a. som resultat av krig och flykt. Vi jobbar med personer som ska dra nytta av ett samhälle som kan förverkliga mångfald i alla sina aspekter.
Skolans arbete främjar mångfald genom att försöka interagera unga nyanlända. Men som arbetsplats vet jag inte huruvida mångfalden uppnås. Mina kollegor har svensk utbildning och är mest kvinnor som har arbetat inom skolan i många år. Det finns visserligen personer med olika nationella bakgrunder som arbetat som lärare eller övrig personal, men de har alla läst i Sverige. Jag är den enda anställda som själv är nyanländ i den här skolan.

 

Mahdiehs mångfaldsreflektion
Jag har en metod för att komma ihåg nya ord som jag lär mig. Jag brukar hitta ett annat ord som jag kan och som liknar det nya ordet ungefär. Första gången jag hörde ordet mångfald på svenska så hittade jag ett ord som påminde mig om det. Ordet var: mångfärgad. Jag anser att ordet inte bara är likt i uttalet utan det innefattar betydelsen också. Mångfald på arbetsplatsen handlar om en blandning av olika identiteter, personligheter, olika kulturer, olika åldrar, olika erfarenheter och kunskaper på en arbetsplats som strävar mot gemensamma mål, tycker jag. Med tanke på den innebörden kan min praktikplats vara ett av de bästa exemplaren. Där finns kvinnor i olika åldrar, med olika erfarenheter, från olika kulturer som driver olika projekt. Alla har starka och svaga sidor men alla där hjälper varandra för att kunna fylla bristerna och nå de gemensamma målen. Vilket är det finaste resultatet av mångfald, tycker jag. Mina bästa minnen som jag aldrig kommer att glömma är lunch- och fikastunderna. Då bjuder vi alla på mat från olika delar av världen, delar roliga berättelser och vi brukar skratta tillsammans och inte åt varandra.
Det enda tips jag kan ge är en önskan om fler projekt så att fler kan få ta del av den mångfaldiga arbetsplatsen.


Ljubicas mångfaldsreflektion
● Min definition av mångfald är att det finns en stor variation av etniciteter, egenskaper osv. i en social grupp, t.ex. på en arbetsplats.
● Mångfalden på min praktikplats ser bra ut. Jag känner mig välkommen och trygg, arbetskollegorna är trevliga och omtänksamma. Det som är bra är att det finns många olika nationaliteter, olika kompetenser och att man träffar nya människor hela tiden (kunder). Praktikplatsen blir som ett stort socialt nätverk, med nya människor varje dag. Det finns inget som kan förbättras, jag trivs precis så som det är.


Liudmillas definition av mångfald
Jag har aldrig tänkt på vad ordet mångfald egentligen innebär, trots att jag ofta hört det begreppet på TV eller sett det i tidningar. Nu fick jag i uppdrag av min mentor att skriva en uppsats om detta och då var jag tvungen att fundera på ordet. Först öppnade jag Wikipedia för att förstå vad mångfald betyder. Det definieras som en variation av egenskaper hos individer i en social grupp. Därefter funderade jag på hur mångfald har med mig att göra och detta är en liten uppsats om mina funderingar kring begreppet mångfald.
Jag definierar ordet mångfald som mångkulturellt, en blandning mellan olika kulturer, traditioner, social status, religioner, kön och ålder. Vi är alla människor men vi har egna åsikter, traditioner, visioner och uppfattningar om livet.
Jag tycker att mångfald är väldigt bra och det är berikande för mig. Till exempel har jag många vänner från olika länder som Chile, Peru, Polen och, förstås, Sverige. Det är intressant att umgås med dem och lyssna på deras berättelser om livet i deras länder. Deras berättelser är ofta fascinerande, eftersom det finns en så stor skillnad mellan vad jag upplevt i mitt liv och vad de upplevt. De är också intresserade av att lyssna när jag pratar om kulturen och traditionerna i mitt hemland. Mångfald tycker jag också rör kön och ålder. En del av mina vänner är homosexuella och äldre eller yngre än jag, men det spelar ingen roll för vi har kul tillsammans. Jag går på mentorsprogrammet Carpe Sofia där jag träffar många kvinnor från olika länder. Jag beundrar ofta dem, deras förmåga att kämpa för att få jobb och hjälpa andra. Det har varit väldigt roligt att träffas och jag är glad att jag har fått lära känna så många av dem. Jag gillar deras skratt, leenden, motivation, optimism och hopp.
Mångfald är också berikande för Malmö där jag bor. Här finns flera olika restauranger som till exempel peruanska, libanesiska, kinesiska, indiska och persiska där kan man smaka på olika maträtter, uppleva en traditionell miljö och lära sig lite språk. I Malmö förekommer det ofta olika festivaler med musik och föreställningar från andra länder. Jag är väldigt intresserad av det spanska språket och kulturen och har därför gått på olika festivaler med Latinamerika i fokus. Där tar man upp flera intressanta frågor kring problem i Latinamerikanska länder.
Jag har inte så många kollegor på min praktikplats, det är bara jag och min handledare. Men vi tillhör också en mångfald för att vi båda kommit till Sverige från olika länder- jag från Ryssland och min kollega från Serbien. Under lunchen pratar vi ofta om livet i våra länder då båda länderna tillhör den slaviska kulturen. Det är kul att jämföra språk, uttal och traditioner och jag har fått veta mycket intressanta saker om livet i Serbien.
Jag tror också att det finns problem med mångfald. Ibland är det svårt att acceptera och anpassa sig till ett nytt land och dess traditioner, sociala regler och lagar. Vi måste jobba mot målet att alla ska trivas och må bra i ett mångfaldssamhälle. Jag tycker att man bör resa sig upp och våga diskutera om positiva och negativa sidor med mångfald för att hitta en lösning. Först måste man börja jobba med sig själv för att kunna lyssna på andra och försöka acceptera andras åsikter och visioner.
    
Homairas mångfaldsreflektion
Jag heter Homaira Nomani och kommer från Afghanistan. Jag har bott i Sverige i 3 år. I år fick jag praktik på Internationella Kvinnoföreningen i Malmö i tre månader vilket sedan blev förlängt en och en halv månad till. Så jag började min praktik på IKF Malmö den 15 februari och ska fortsätta till den 1 juli 2016.
Innan hade jag en annan praktik men jag tycker att detta är väldigt bra och att den är den bästa praktikplatsen för mig. Här har jag hittat bra och snälla kollegor som hjälper mig när det behövs. Här träffar jag också nya människor, knyter nya kontakter och börjar ett nytt och bra arbetsliv på ett svenskt kontor. Dessutom började jag samtidigt prata svenska och lära mig mer om de svenskkulturella frågorna och arbetslivet. Jag är praktikant på ett nytt projekt hos IKF tillsammans med Malmö Stad som kallas ”For Our Future”. De har utbildat mig på familjehemsutbildningen som understöddes av Malmö Stad och jag fick intyg som informator. Sedan har jag undervisat på utbildningen för familjehem på Pashtospråket. Jag är en av deltagarna på mentorskapsprogrammet ”Carpe Sophia” som organiseras genom IKF en gång i månaden. Jag har även valts ut att bli cirkelledare i engelska för deltagare som går på IKF.
    Jag har haft olika aktiviteter på min praktikplats och det ser jag som en stor framgång för mitt liv i Sverige. Det verkar också ha varit en väldigt bra och positiv möjlighet för mig eftersom det finns en chans att IKF kommer att anställa mig inför höstterminen. Så jag är jätteglad att få jobba, att skaffa nya kontakter, kompisar och kollegor och vidga nätverken också.
    Tanjas reflektion
För mig innebär mångfald unikheter och skillnader hos individer. Skillnaderna kan vara baserade på kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och social status. Skillnaderna kan vara baserade på erfarenheter i livet.
Mitt förra jobb var som lagerarbetare och jag tror att detta är en typ av jobb där många olika personer arbetar.
Till min förvåning var där en ganska blandad grupp av människor: Åldern var mellan 20 och 60 +, manliga och kvinnliga medarbetare, både infödda svenskar, svenskar med invandrarbakgrund och expats. Där fanns människor som arbetade heltid /deltid, studenter och personer som hade två eller flera jobb. Även personer med hög akademisk bakgrund, personer med olika religioner, kulturer och sexuell läggning. En ganska varierad grupp.
Jag personligen tyckte att det var ett bra ställe att arbeta på. Jag träffade många människor, av vilka några nu är kära vänner till mig. Jag tror att denna grupp av människor gjorde min arbetsplats roligare. Trots ett tråkigt, repetitivt arbete så pratade vi mycket, utbytte erfarenheter, lärde känna varandra med våra olika kulturer, bakgrunder och livserfarenheter. Jag gillar att träffa nya människor som hjälper mig att vidga mina vyer och ökar min förståelse för andra kulturer. Jag uppskattar dem och känner att även om jag är en öppen person så förflyttas mina
gränser mer och mer för varje ny erfarenhet som jag får och lär mig från att interagera med nya människor.
Jag tror att mångfald är bra för alla miljöer! Eftersom det ger en annan synvinkel i vissa situationer, erbjuder vägar och lösningar som är out of the box, det pressar och flyttar gränser och skapar interaktioner mellan människor.
En sak som alltid kan förbättras är att tillåta fler olika människor i arbetslivet och i den professionella miljön. Jag är besviken över vetskapen om hur många företag som inte tar in personal som kanske har utländskt klingande namn eller ser konstiga ut. När det gäller arbetsmiljö och jobb tror jag att mångfald är bra eftersom mångfald innebär att människor med olika bakgrunder får träffas. Personer medolika arbetslivserfarenheter, platser där de föddes och växte upp, och andra unika faktorer som bidrar till deras personlighet och beteende.
    
Diversity in my workplace        
     by Rosa Garcia de Ordonez
Diversity in the workplace for me has to do with how different are the people in that place. Some might think it only has to do with race, but I think it also has to do, among other things, with gender, age, background, education, personality, spoken language, cognitive style, tenure, physical ability/disability, mental capacity/disorder, and health.
Lund University is big and I have not had the chance to see it all. However, in my own experience, in the areas where I have been working, you can find huge diversity regarding countries where people from, gender, age, mother tongues, languages spoken and backgrounds. Regarding other aspects of diversity, I have not really had much chance to find out, although in my little space I have not seen anybody with visible physical disabilities.
Good things I see are people are respectful to all others, no matter where they come from, their gender, background, or what they are working with. There are weekly community “fika” times where people from different groups can get together and be social. Different groups also socialize during lunch times and go to each other’s “half-times” and thesis presentations. I’ve also heard there are Thursday seminars where they interact on a different level. All people in my group have been extremely helpful to me, and others have been very nice when I ask them about what they do.

Things to improve/recommendations would be:
- To have “diversity day” where people could talk about what diversity is to them and how to make different people feel welcomed and belonging.
- Maybe to have a day of activities at the gym where people without disabilities could try participating in different activities using a wheelchair, or blind folded or wearing sound blockers, so they could feel what others do
- Have a “get to know my country” day where everyone, including the Swedish could talk about where they come from and how people get rid of stereotypes.

Övningar

Nästa gång du träffar en ny människa kan du fundera på detta:
1. Bara genom att titta på personen, vilka föreställningar får du om henne/honom?
2. Börja sedan prata med personen och försök att hitta fem likheter mellan er som inte syns på ytan.
Ni kanske båda tycker om att äta glass eller spela fotboll.
3. Reflektera sedan över hur din bild av personen har förändrats, bara efter att ha skrapat lite på ytan.

Deltagarnas bästa jobbsökartips och utmaningar

Vi avslutar handboken med att deltagarna ger sina jobbsökartips på hur man söker jobb i Sverige och de utmaningar man i vissa fall stöter på.

Sarooj´s bästa jobbsökartips
”Never give up! Time and Dedication is Money”
When you are new to any place or in any country, you need time and patience to adjust and to find balance. People believe that rushing and restlessness could probably lead to something fruitful, but in reality, it’s totally the opposite.
After coming to a new place, you need time, space and especially tolerance to convince your mind that your hard work will pay off ’One Day’. In this way, not only your body language becomes affirmative but you also start to
● Believing in yourself
● Encouraging your own thoughts
● Focusing on your future goals and ambitions
● Thinking optimistically
These are certain unseen and unknown facts about mental approach. Making your mind to believe in also leads to believe in Yourself!

I believe that working hard with defined rules and limits can set a goal for you and make it easier for you to focus/follow. For instance, your struggle is to get a good job, I think you must:
● Define your future goals - to yourself! Stay focused and determined.
● Be clear with all your future plans - do not lose your direction - Stay on one path!
● Convince your mind that every struggle takes time to achieve! It requires patience, narcissism and faith, and you cannot accomplish everything in just one day.
● Never give up! Remember: Ups and downs in life can lead to a mood swing.
● Before stepping into any dilemma, make a wise decision about your life goals.

Do not get haphazard and inattentive!
    
Always surround yourself with people who love you, encourage you, drive your strength and provoke your future beliefs. This will not only keep your hopes alive but will also make you feel good and stimulating!
As I believe that ”Keeping a company of encouraging friends and motivating family positively influences self-determination”!

Roses bästa jobbsökartips

LÄR DIG DET SVENSKA SPRÅKET SÅ SNABBT SOM MÖJLIGT
Fortsätt att prata språket även om du gör misstag, be människor runt omkring dig hjälpa till med att rätta ditt språk och din grammatik. Speciellt barn, då de gör det med ett uttryckslöst ansikte.
TA KONTAKT, BLI ENGAGERAD I GRUPPAKTIVITETER
Volontärarbeta och socialisera dig i organisationer som tillåter det, i mitt fall så gick jag med i en kör. Avskilj dig inte från resten av gruppen, utan försök att hålla dig engagerad och öppen. När de väl inser att du inte ”biter” så kommer de också att bli mer öppna mot dig.
FÅ TAG PÅ EN MENTOR
Jag är en villig student som är redo att ta till mig kunskap. Mentorprogram kommer även definitivt att hjälpa dig skapa det kontaktnätverk du behöver.
Några sådana organisationer är IKF, Mitt Livs Chans, och Mine.
SKRIV ETT BRA CV/SKRIV UPP DIG PÅ LINKEDIN
Precis som jag pratade om förut, en av de större kulturchockarna jag haft, så är det otroligt viktigt att lära sig det svenska formatet för hur man skriver ett CV. Dagens arbetsgivare kommer att titta på din LinkedIn-profil, så uppdatera den i relation till det jobb du söker efter, och följ de företag som du skulle kunna tänka dig att jobba för. Det är också viktigt att du är aktiv med att kommentera på företagens profiler och uppdateringar.
PRAKTIK
Försök att först få jobb som en praktikant, det kommer ge dig det svenska perspektivet på hur arbetskulturen, och miljön ser ut i landet. Du kommer även att få möjlighet att bevisa vad du är kapabel till för dina arbetsgivare och skapa kontakter som kan bli en viktig referens när du behöver det. Till slut, precis som det gamla ordspråket säger, ”hårt arbete och tålamod triumferar alltid.”

Tappa inte fokus på det du strävar efter. Lycka till!

Merys bästa jobbsökartips

Sedan jag flyttade till Sverige, för drygt ett år sedan, har jag praktiserat och jobbat på fyra olika ställen. För det mesta var det specialiserade tjänster eller tjänster där mina utbildningar, min arbetslivserfarenhet och snabbt utvecklade språkkunskaper blev till nytta. I nuläget arbetar jag på en skola som lärare i svenska som andraspråk för nyanlända ungdomar. Dessutom har jag fått ett fast jobb som handläggare på Försäkringskassan. Så allt är möjligt även om man bara har bott här i några månader.

Mina tips för att snabbt hitta jobb:
1. Sitt inte hemma och svara på annonser! Gå ut och träffa rekryterare och eventuella arbetsgivare. Presentera dig för alla, ge CV, visitkort och personligt brev till alla möjliga personer. Visa att du finns och låt dem komma till dig!
2. Låt arbetsgivarna bedöma huruvida dina språkkunskaper är tillräckliga för att klara jobbet. Språket är en tidsfråga. Det vet arbetsgivarna, det är dags att du också erkänner det!
3. Ta tillvara på alla möjligheter att bredda ditt nätverk. Arbetsförmedlingen, universitet, organisationer, föreningar osv. har mentorskapsprogram eller andra projekt som kan hjälpa och guida dig samt erbjuda psykologiskt stöd i ditt sökande.
4. Träna på språket på alla möjliga sätt. Gå på kurser, språkcafé, praktisera, jobba, läs tidningar och litteratur, lyssna på nyheterna, prata. Prata, prata, prata!
5. Var flexibel. Om du inte vet vad du kan jobba med i Sverige, prova allt som du erbjuds. Alla jobb kan öppna nya dörrar, antingen någon kontakt, referens eller någon konkret fortsättning i en mer passande befattning. Glöm aldrig att det är på jobbet du kan lära dig svenska på riktigt.

Natalias bästa jobbsökartips

● Registrera sig på olika bemanningsföretag/på deras sidor som man kan hitta på internet.
● Skapa kontakter genom mentorskapsprogram: MINE, Rotary, kompis.se, IKF Viktigt att se till att delta på deras aktiviteter och möten.
● Skicka intressebrev och CV till företag som du är intresserad av.
● Skapa en profil på Linkedin
● Hitta en praktik. Man kan knyta många kontakter och få möjlighet att stanna kvar på företaget direkt efter praktiken.

Rekhas utmaning

● Svenska språket
● Måste ha praktik
● Jobberfarenhet i Sverige
● Utbildning

Mariones Utmaning

Jag kan inte svara på den här frågan om bästa jobbsökartips eftersom jag kämpar mycket med att få ett jobb. Du kan få ett svar när jag har fått ett jobb. Den största svårigheten är språket och den andra är kontakter. Som invandrare är dessa två de största djävlarna. Min uppfattning är att svenskar inte litar på någon som de inte känner väl. Därför är det väldigt svårt att komma in i arbetslivet i Sverige. Your CV or cover letter might not be reviewed by perspective employers if you have a foreign last name. Another challenge is no response after the applications been sent.

Fadume-Azemina-Madiehs utmaningar

● Brist på språk.
● Svårt att skapa kontakt.
● Brist på jobb.
● Folk har inte möjlighet att jobba inom det område som de är utbildade i.
● Åldern - arbetsgivare vill helst ha unga människor.
● Arbetsgivare kräver mycket erfarenhet.
● Folk får ofta jobb genom sina bekanta och sin familj.
● Arbetsgivare kräver hög utbildning.
● Svårt att få fast jobb för att arbetsgivare helst vill använda praktikanter.
● Kräver håg nivå på språket

Rosas bästa jobbsökartips

● Double check the grammar and spelling on your Cover Letter and CV.
● Tell your network you are looking for a job.
● Register at Arbetsförmedlingen, LinkedIn, and any other site you can think of.
● Check newspapers and social media
● Follow the companies which you’re interested in working with.

Dollies bästa jobbsökartips

1. När du har skickat ditt CV till flera arbetsgivare, ring efter minst två, tre dagar och berätta att du har skickat ett CV och är intresserad av arbetet.
2. Det kan vara bra att har ditt CV i ett kuvert och ta med till arbetsgivaren. Det kan variera beroende på vad det är för jobb. För ett restaurangjobb är det bättre att gå dit och presentera sig och lämna CV samtidigt.
3. Kontakter är det absolut viktigaste att tänka på. Försök att träffa människor vid föreläsningar, underhållningar etc. Prata med dem samt berätta att du söker jobb inom detta område.
4. Lämna ett anslag i restauranger och butiker där du bor. Skriv att du söker jobb inom dessa områden.
5. Även om du inte är religiös, gå till kyrkan. Där kan du säkert träffa människor som har kontakt med något företag eller någon butik.

 

 

Rekhas bästa jobbsökartips

● Bra CV
● Personligt brev
● Berätta varför man söker jobbet
● Nätverk och sociala medier.
● Hitta jobb- besök och ring företaget direkt, bemanningsföretag.

Liudmillas bästa jobbsökartips

● Skriv ett CV och personligt brev där du berättar vad som är unikt med dig.
● Lär dig någonting nytt som ett språk, ett program eller förbättra dina kunskaper. Försök att hålla dig uppdaterad inom den bransch som du söker jobb.
● Var positiv även om du fått ett nej. Gör nya försök.
● Utöka ditt nätverk. Ju fler vänner, kompisar och bekanta du har- desto lättare att hitta jobb.
● Skola om dig.
● Uppdatera sitt CV och personliga brev för varje individuellt jobb
● Starta eget företag
● Jobba som volontär
● Vara medlem i olika rekryteringsföreningar   

Fadume-Azemina-Mahdiehs bästa jobbsökartips

● Skapa nätverk
● Våga visa framfötterna och söka jobb
● Skaffa en praktik
● Skicka CV till alla lediga jobb som man kan tänka sig ha
● Höra av sig efter att man skickat in CV
● Gå och visa upp sig och aktivera sig själv, stanna inte bara hemma.
● Skicka intresseanmälan
● Jobba som vikarie
● Söka sommarjobb
● Resa och söka jobb utomlands